Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APSILANKYMAS
2017-03-21
Vizitas
Aleksas Narščius; Evelina Grinienė; Jūratė Lesutienė; Mindaugas Kazbaris; Rasa Morkūnė
Šiandien pas mus lankėsi Simono Dacho progimnazijos moksleiviai, kurie šiuo metu vykdo anglų kalbos projektą apie profesijas.