Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
LAŠIŠINIŲ ŽUVŲ MIGRACIJOS KELIŲ ATIDARYMAS SALANTO UPĖJE
2017-03-24
Seminaras
Nerijus Nika
Salantų regioninio parko lankytojų centre įvyko seminaras - diskusija "Lašišinių žuvų migracijos kelių atidarymas Salanto upėje". Seminaro tikslas - aptarti Salanto upės užtvankų poveikį migruojančioms žuvims ir padiskutuoti dėl galimų racionalių esamų migracijos kliūčių šalinimo būdų. Seminare dalyvavo ir pranešimą "Žuvų bendrijos ir lašišinių žuvų būklė Salanto upėje" skaitė Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro mokslo darbuotojas dr. Nerijus Nika, istorinę Salantų užtvankos raidą apžvelgė istorikas Julius Kanarskas, nešmenų judėjimą upėse bei patvankų ilgaamžiškumą analizavo Klaipėdos RAAD direktorius Andrius Kairys, o apie galimas žuvų migracijos gerinimo priemones kalbėjo dr. Robertas Staponkus. Kadangi šiuo metu Aplinkos ministerija visuomenės ir suinteresuotų institucijų svarstymui yra pateikusi vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos veiksmų planą, jį pristatė svečias iš Vilniaus - Aplinkos apsaugos agentūros hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas.
Daugiau info http://www.salanturp.lt/?read=26113