Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
INFORMACINĖ DIENA „HORIZONTAS 2020: MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ PRIEMONĖ“
2016-11-03
Seminaras
Artūras Tadžijevas
Informacinė diena „Horizontas 2020: Mažų ir vidutinių įmonių priemonė“ ir mokymai „Kaip parengti 1 ir 2 etapo paraišką“.