Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
TECHNOLOGIJŲ IR IŠRADIMŲ IDENTIFIKAVIMAS, TINKAMŲ KOMERCINIMUI TECHNOLOGIJŲ IR MTEP PASLAUGŲ ATRANKA, VERTINIMAS IR VALDYMAS ORGANIZACIJOJE
2017-04-05 - 2017-04-07
Mokymai
Artūras Tadžijevas
Įgyvendinant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ (2017 m. kovo 13 d. MITA Projekto mokslo paslaugų identifikavimo mokymų dalyvių atrankos darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 44V-20), vykdomas mokymas tema: „Technologijų ir išradimų identifikavimas (angl. technology scouting), tinkamų komercinimui technologijų ir MTEP paslaugų atranka, vertinimas ir valdymas organizacijoje“.