Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
JTAPC DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS
2017-05-24
Posėdis
Justas Žaglinskis; Nerijus Nika; Paulius Rapalis; Viktorija Vaitkevičienė
2017 m. gegužės 24 d. 10 val. įvyko JTAPC darbuotojų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pretendentų, dalyvaujančių konkurse mokslo darbuotojų pareigoms užimti, pranešimai.
2. Konkurse dalyvaujančių pretendentų svarstymas.