Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
SEMINARAS "TAS NUOSTABUS VABZDŽIŲ PASAULIS"
2017-05-15
Seminaras
Raimonda Ilginė
Seminaras Klaipėdos miesto pedagogams. Seminaro metu pateikta informacija apie drugių biologiją ir ekologiją bei reikšmę ekosistemoms, supažindinta su Klaipėdos universiteto Gamtos muziejaus rinkiniais (drugių kolekcijomis). Pateiktos metodinės rekomendacijos tiriamiesiems darbams ir projektinei veiklai.