Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
MOKSLO IR MENO FESTIVALIO „RESTART“
2017-11-16
Renginys
Pranas Mažeika
Vykdomų mašinų dinamikos ir diagnostikos tyrimų pristatymas ir pneumobilio demonstravimas moksleiviams iš Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos