Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
PNEUMOBILIO DEMONSTRAVIMAS „INOVATION DRIFT 2017“ PARODOJE VILNIUJE
2017-10-12 - 2017-10-13
Paroda
Artūras Tadžijevas; Pranas Mažeika, Marius Vasylius
Dalyvavimas parodoje dalyvio teisėmis