Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
PNEUMOBILIO DEMONSTRAVIMAS UAB „TECHVITAS“ RENGTUOSE MOKYMUOSE KAUNE
2017-10-18
Mokymai
Pranas Mažeika
Dalyvavimas pristatant KU sukurtą pneumobilį verslo įmonėms, susitikimai su įmonių atstovais.