Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
PNEUMOBILIO DEMONSTRAVIMAS UAB „TECHVITAS“ RENGTUOSE MOKYMUOSE RYGOJE
2017-10-19
Mokymai
Pranas Mažeika
Dalyvavimas pristatant KU sukurtą pneumobilį verslo įmonėms, susitikimai su įmonių atstovais.