Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
SUSITIKIMAS SU KLAIPĖDOS "BALTIJOS" GIMNAZIJOS GIMNAZISTAIS
2018-03-09
Vizitas
Marius Vasylius; Pranas Mažeika
Susitikimas su Klaipėdos "Baltijos" gimnazijos gimnazistais.