Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
LANKĖSI KAUNO VDU RASOS GIMNAZIJOS 11 KL. GIMNAZISTAI
2018-06-01
Vizitas
Marius Vasylius; Pranas Mažeika
Lankėsi Kauno VDU Rasos gimnazijos 11 kl. gimnazistai