Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
NEWTON STEAM CENTRŲ TINKLO ATSTOVŲ VIZITAS
2018-11-12
Vizitas
Antanas Kontautas; Aurelija Samuilovienė; Nerijus Nika; Viktorija Vaitkevičienė
Klaipėdoje lankėsi Norvegijoje įkurto NEWTON STEAM centrų tinklo atstovai - NEWTON ROOM koncepcijos savininkės FIRST Scandinavia vykdantysis direktorius Stian Elstad bei Robotikos akademijos įkūrėjas Sauius Vasiliauskas ir regionų plėtros vadovas Artūras Gaulia.
Vizito metu KU Rektorate bei Lietuvos jūrų muziejuje Stian Elstad pristatė NEWTON centrų tinklo koncepciją. Svečiai lankėsi KU JTI Žuvininkystės ir akvakultūros ir Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijose.