Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
KARJEROS MUGĖ
2019-01-09
Renginys
Pranas Mažeika
Dalyvavo Karjeros mugėje Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, ir skaitė paskaitą "Rezonanso reiškinys".