Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema

PASLAUGA

ORO UŽTERŠTUMO IR TARŠOS IŠ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ TYRIMAI, KURO FIZIKINIŲ-CHEMINIŲ SAVYBIŲ ANALIZĖ
  • Mobilūs, didelio tikslumo, automatinio veikimo kompleksiniai dujų analizatoriai NOx, SO2, CO, O2 matavimams emisijos šaltiniuose: Horiba 250, Testo Maritime. Analizatoriai skirti nustatyti dujų, išeinančių išmetimo vamzdžiu koncentracijas.
  • Automatiniai, monokomponentiniai dujų analizatoriai NOx ir O3 matavimams aplinkos ore ir emisijos šaltiniuose. Šiais įrengimais nustatomas oro užterštumo žmogui kenksmingomis dujomis lygis.
  • Kuro tyrimo įranga: automatinė kieto (biokuro ir skysto kuro) elementinės sudėties (C, H, S, N, O) analizavimo įranga; automatinis kalorimetras šilumingumo nustatymui. Šaltų kuro charakteristikų (pliūpsnio temperatūros, stingimo, filtruojamumo temperatūros), cetaninio skaičiaus , tepumo savybių analizatoriai.
  • Oksidacinio stabilumo, vandens kiekio skystame kure ir drėgmės kiekio, peleningumo nustatymo kietame kure įranga.
  • Mobili kompleksinė aplinkos oro užterštumo (NOx, SO2, CO, CH, CO2, Pm2,5, PM 10) tyrimų laboratorija.
KONTAKTINIAI DUOMENYS
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
KMTP-118, 119 kab.
+370 46 39 86 39
marine.chemistry@apc.ku.lt

JŪSŲ DUOMENYS

Jūsų vardas, pavardė *
Jūsų el. pašto adresas *
Jūsų tel. numeris *
Jūsų institucija
Poreikio aprašymas