Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema

PASLAUGA

MONITORINGAS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Nelicencijuotos veiklos:

 • Poveikio aplinkai vertinimas, atrankų ir ataskaitų rengimas
 • Pavojingų objektų augos ataskaitų ir rizikos analizių rengimas
 • Ekstremalių situacijų valdymo planų ir rizikos analizių rengimas
 • Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimas
 • Jūrinės aplinkos moksliniai tyrimai
 • Ornitologiniai tyrimai
 • Ichtiologiniai tyrimai
 • Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas įmonėms

Licencijuotos veiklos:

 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • Geologiniai, inžineriniai geologiniai ir ekogeologiniai tyrimai
 • Pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimas
 • Oro taršos sklaidos modeliavimas
 • Kvapų sklaidos modeliavimas
KONTAKTINIAI DUOMENYS
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
+370 46 39 88 46
marine.ecosystems@apc.ku.lt

JŪSŲ DUOMENYS

Jūsų vardas, pavardė *
Jūsų el. pašto adresas *
Jūsų tel. numeris *
Jūsų institucija
Poreikio aprašymas