Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
Atviros prieigos paslaugų teikimo tvarka
Išsirinkę pageidaujamą užsisakyti įrangą, pateikite on-line užsakymą. Per 3 darbo dienas su Jumis susisieksime suderinti užsakymo vykdymo detales.
Jei pageidaujamos įrangos sąraše nėra, užpildykite prisegtą paraišką ir atsiųskite mums info@apc.ku.lt.
AQUAMAX KARL FISCHER KULONOMETRINIS TITRATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: Aquamax KF titratorius suteikia galimybę nustatyti vandens kiekį mėginyje pagal ASTM D 1533, ASTM D 4928, ASTM D 6304, IP 386, IP 438, IEC 60814, BS EN 60814, ISO 10101-3, ISO 10337, ISO 12937 standartus.
Pateikti užsakymą
CPP 5 GS SUSIDRUMSTIMO IR SUSTINGIMO TEMPERATŪROS ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: CPP 5Gs – tai pilnai automatinis prietaisas kuro sustingimo temperatūros matavimui pagal ASTM D 97, ASTM D5853, ASTM D5950, IP 15, IP 441, ISO 3016, DIN ISO 3016, NF T60-105, JIS K2269 standartus.
Pateikti užsakymą
FP93 5G2 PLIŪPSNIO TEMPERATŪROS ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: FP93 5G2 tai automatinis Penskio-Martenso kuro pliūpsnio temperatūros nustatymo prietaisas, kuris gali nustatyti naftos produktų Penskio-Martenso uždaro tiglio pliūpsnio temperatūrą. Tyrimai atliekami pagal ASTM D 93 (A ir B), IP 34 (A ir B), NF EN 22719 bei ISO 2719 standartuose nurodytus metodus
Pateikti užsakymą
FPP 5GS FILTRUOJAMUMO RIBINĖS TEMPERATŪROS ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: FPP 5Gs suteikia galimybę nustatyti distiliatų, įskaitant ir tų, kurie turi skystinančių medžiagų bei kitų priemaišų, filtravimo galimumo ribinę temperatūrą. Bandymas gali būti atliekamas pagal EN 116, ASTM D6371, JIS K2288 standartus
Pateikti užsakymą
HFRR (AUKŠTO DAŽNIO SLANKIOJAMO JUDESIO STENDAS)
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: HFFR yra aukšto dažnio slankiojamo judesio stendas skysčių tepumo nustatymui.Tepumas nustatomas pagal dilimo pėdsaką susidarantį ant švytuojančio rutuliuko dėl kontakto su stacionariai įtvirtinta plokštele, panardinta į tiriamą skystį. Bandymas gali būti atliekamas pagal ISO 12156-1, ASTM D6079, CEC F-06-A-96.
Pateikti užsakymą
IKA
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: IKA kalorimetras, skirtas nustatyti kuro kaloringumą
Pateikti užsakymą
MOC-120H DRĖGMĖS KIEKIO ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: Drėgmės kiekio nustatymas kietose medžiagose (dirva, biokuras irk t.). Drėgmės kiekis nustatomas kaitinant mėginį infraraudonaisiais spinduliais ir įvertinant masės pokyčius. Tikslumas 0,01%.
Pateikti užsakymą
NABERTHERM MUFELINĖ KROSNIS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: Mufelinė krosnis yra pelenų kiekio visų rūšių kietajame biokure nustatymo prietaisas. Bandymas atliekamas pagal CEN/TS 14775 standartą
Pateikti užsakymą
PETROOXY OKSIDACINIO STABILUMO ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: PetroOXY tai automatinis kuro oksidacinio stabilumo nustatymo prietaisas. Greitas ir patikimas oksidacinio stabilumo nustatymas naftos ir biodegaluose. Testai paremti ASTM D7525, ASTM D7545, EN 16091 standartais.
Pateikti užsakymą
PETROSPEC TD-PPA-I TURBININIO/DIZELINIO KURO ANALIZATORIUS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: Turbininio ir dyzelinio kuro analizatoriaus veikimas pagristas infraraudonosios spektroskopijos analize. Analizatorius nustato sekančius parametrus: cetaniniį skaičių, cetaninį indeksą, cetaninį skaičių gerinančių priedų kiekį, šilumingumą, bendrą aromatinių ir policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekį, tankį, riebiųjų rūgščių metilo esterių kiekį.
Pateikti užsakymą
SVM 3000 STABINGERIO VISKOZIMETRAS
Grupė: Degalų ir kieto kuro savybių tyrimų įranga
Papildoma informacija: SVM 3000 Stabingerio viskozimetras – tai rotacinio tipo viskozimetras su tankio nustatymo kamera. Prietaisas nustato kuro dinaminę klampą ir tankį bei apskaičiuoja kinematinę klampą. Viskozimetras atitinka visus ASTM standarto D7042 reikalavimus.
Pateikti užsakymą