Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
Atviros prieigos paslaugų teikimo tvarka
Išsirinkę pageidaujamą užsisakyti paslaugą, pateikite on-line užsakymą. Per 3 darbo dienas su Jumis susisieksime suderinti užsakymo vykdymo detales.
Jei pageidaujamos paslaugos sąraše nėra, užpildykite prisegtą paraišką ir atsiųskite mums info@apc.ku.lt.
Paslaugų filtravimas:
ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
JTI Laivynas
 • Paskendusių objektų aptikimas jūros dugno paviršiuje
 • "Palaidotų" po nuosėdomis objektų paieška
Pateikti užsakymą
ARDOMIEJI IR NEARDOMIEJI JŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ, JŲ MEDŽIAGŲ IR NEARDOMŲJŲ JUNGČIŲ TYRIMAI
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
Standartiniai konstrukcijų ir jų medžiagų statinių ir dinaminių mechaninių savybių, plienų cheminės sudėties ir mikrostruktūros tyrimai. Konstrukcijų deformacijų ir tikrinių dažnių tyrimai:
 • Metalinių konstrukcijų metalo ir suvirinimo siūlių neardomoji kontrolė
  • ultragarsinė (UT)
  • magnetinė (MT)
  • apžiurimoji (VT)
 • Metalo storio matavimai
 • Radiografinių nuotraukų peržiūra ir suvirinimo siūlių defektų paieška
Pateikti užsakymą
BIOĮVAIROVĖS TYRIMAI
JTI Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija
 • Jūros ir gėlo vandens ekosistemų planktono, bentoso, žuvų ir paukščių bendrijų tyrimai
 • Organizmų morfometrinė ir mitybos analizė
 • Modeliavimas
Pateikti užsakymą
BIRIŲ MEDŽIAGŲ DRĖGMĖS KIEKIO NUSTATYMAS
JTAPC Jūros chemijos laboratorija
 • Kietojo biokuro drėgmės kiekio nustatymas pagal LST EN 14775 standartą.
Pateikti užsakymą
DINAMINIS ROTORIŲ BALANSAVIMAS
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
Dinaminis rotorių balansavimas atliekamas dviejose plokštumose. Gali būti balansuojami turbinų, elektros variklių, siurblių, ventiliatorių, orapučių ir kitų rotoriai ir velenai laikantis ISO 1940 reikalavimų, kurių masė iki 100 kg. Taip pat atliekamas rotorių statinis balansavimas.
Pateikti užsakymą
GEOFIZINIAI TYRIMAI
JTI Laivynas
 • Jūros dugno struktūros tyrimai
 • Geologinių sluoksnių geofizikinių parametrų nustatymas
 • Magnetinių anomalijų nustatymas
 • Elektrinė tomografija
Pateikti užsakymą
GEOLOGINIAI TYRIMAI
JTI Laivynas
 • Jūros dugno mėginių paėmimas
 • Paviršinio sluoksnio kerno paėmimas
 • Akustinė dugno nuotrauka; dugno morfologija
Pateikti užsakymą
HIDROLOGINIAI TYRIMAI
JTI Laivynas
 • Srovių matavimas
 • Pakibusių dalelių kiekio nustatymas
 • Hidrologinių parametrų nustatymas
 • Vandens kokybės tyrimas
Pateikti užsakymą
INŽINERINIAI TYRIMAI
JTI Laivynas
 • Jūros dugno struktūros tyrimai
 • Inžineriniai konstrukcijų pažeidimo tyrimai
 • Geo-inžineriniai sausumos tyrimai
 • Gruntų stipruminių savybių nustatymas
 • "Palaidotų" po nuosėdomis inžinerinių objektų monitoringas
Pateikti užsakymą
KULTŪRŲ AUGINIMAS
JTI Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

Laboratoriniai inkubatoriai kultūrų auginimui ir ekologiniams eksperimentams su kontroliuojamomis aplinkos sąlygomis. Eksperimentiniai mezokosmai.

 • Šviesa: pritemdymas nuo 100 % iki 10 % nuo maksimalios lempų bloko galios
 • Temperatūra: nuo 2 iki 44°C (± 0,5°C), kai apšvietimas išjungtas; nuo 7 iki 44°C (± 0,5°C), kai apšvietimas įjungtas
Pateikti užsakymą
LAIVŲ IR PRAMONINIŲ MAŠINŲ VIRPESIŲ TYRIMAI IR DIAGNOSTIKA
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
Absoliučiųjų ir reliatyviųjų virpesių signalų tyrimai ir analizė daugiakanale įranga, kuri gali būti naudojama tiek diskretinio, tiek analoginio signalo kaupimui, apdorojimui ir analizei tiriant mechaninių virpesių, akustinių virpesių ar technologinių parametrų signalus.
Pateikti užsakymą
MAISTMEDŽIAGIŲ IR ORGANINĖS ANGLIES NUSTATYMAS VANDENYJE IR DUGNO NUOSĖDOSE
JTI Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija
 • Bendrojo fosforo nustatymas dugno nuosėdose rankiniu būdu; matavimo ribos: 5-2000 µg/L
 • Bendrojo fosforo nustatymas vandenyje ir dalelinėje medžiagoje (pakibusios dalelės, augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagos) rankiniu būdu; matavimo ribos: 5-2000 µg/L
 • Neorganinio fosforo nustatymas nuosėdose rankiniu būdu; matavimo ribos: 5-2000 µg/L
 • Organinio fosforo nustatymas nuosėdose rankiniu būdu; matavimo ribos: 5-2000 µg/L
 • Fosfatų nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos nuo 1-100µg/L.
 • Bendrosios anglies nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 0-25000mg/L
 • Bendrosios organinės anglies nustatymas dugno nuosėdose; matavimo ribos: 0-25000mg/L
 • Bendrosios organinės anglies nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 0-25000mg/L
 • Ištirpusios organinės anglies nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 0-25000mg/L
 • Neorganinės anglies nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos:  0-30000mg/L
 • Bendrojo azoto nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 0-4000mg/L
 • Silikatų nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 1-100µg/L
 • Nitratų bei nitritų nustatymas vandens mėginiuose; matavimo ribos: 1-100µg/L
 • Organinės medžiagos kiekio nustatymas nuosėdose po deginimo (išreikštas procentais)
 • Nuosėdinės medžiagos paruošimas Corg, C:N, P formų analizei (išdžiovinimas, sutrynimas)
Pateikti užsakymą
MAŠINŲ, JŲ KONSTRUKCIJŲ IR PASTATŲ ŠILUMINIO LAIDUMO VERTINIMAS
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
 • Pastatų atitvarų šiluminio laidumo vertinimas ir technologinių įrenginių diagnostiniai tyrimai termovizoriumi
Pateikti užsakymą
MONITORINGAS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
JTI Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

Nelicencijuotos veiklos:

 • Poveikio aplinkai vertinimas, atrankų ir ataskaitų rengimas
 • Pavojingų objektų augos ataskaitų ir rizikos analizių rengimas
 • Ekstremalių situacijų valdymo planų ir rizikos analizių rengimas
 • Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimas
 • Jūrinės aplinkos moksliniai tyrimai
 • Ornitologiniai tyrimai
 • Ichtiologiniai tyrimai
 • Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas įmonėms

Licencijuotos veiklos:

 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
 • Geologiniai, inžineriniai geologiniai ir ekogeologiniai tyrimai
 • Pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimas
 • Oro taršos sklaidos modeliavimas
 • Kvapų sklaidos modeliavimas
Pateikti užsakymą
NEDESTRUKCINIS KIETŲ MĖGINIŲ TYRIMAS
JTI Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija
 • Biologinės, bioarcheologinės, archeologinės ar bet kokios kitos kietos medžiagos tyrimas, nepažeidžiant jos makro ir mikrostruktūros.
 • Galimas objektų stebėjimas, registravimas bei vaizdų apdorojimas.
Pateikti užsakymą
OBJEKTŲ AR PROCESŲ GREITAS FILMAVIMAS
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
 • Greitai jundačių objektų ir procesų, laiko atžvilgiu, kitimo stebėjimas ir filmavimas.
 • Sistema naudojama stebėti greitiems objektų procesams, kurių metu vyksta tam tikri objektų pakitimai.
 • Gali būti taikoma žmogaus mimikoms stebėti, mechaninių objektų kitimui stebėti.
Pateikti užsakymą
OBJEKTŲ STEBĖJIMAS BLOGO MATOMUMO AR NAKTIES SĄLYGOMIS
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
 • Įvairių objektų stebėjimas aplinkoje, kai yra blogas aplinkos matomumas arba nakties sąlygos.
 • Objektas yra stebimas nuo 700 iki 800 metrų atstumu.
 • Sistema naudojama tamsiu paros metu taip pat esant blogoms gamtinėms sąlygoms (rūkui, šlapdribai...).
 • Sistema padidina tyrėjui stebimo lauko vaizdo kokybę, padeda stebėti aplinkoje vykstantį objektų judėjimą.
 • Sistema taip pat gali būti naudojama krašto apsaugoje, policijoje ir pan.
Pateikti užsakymą
ORO UŽTERŠTUMO IR TARŠOS IŠ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ TYRIMAI, KURO FIZIKINIŲ-CHEMINIŲ SAVYBIŲ ANALIZĖ
JTAPC Jūros chemijos laboratorija
 • Mobilūs, didelio tikslumo, automatinio veikimo kompleksiniai dujų analizatoriai NOx, SO2, CO, O2 matavimams emisijos šaltiniuose: Horiba 250, Testo Maritime. Analizatoriai skirti nustatyti dujų, išeinančių išmetimo vamzdžiu koncentracijas.
 • Automatiniai, monokomponentiniai dujų analizatoriai NOx ir O3 matavimams aplinkos ore ir emisijos šaltiniuose. Šiais įrengimais nustatomas oro užterštumo žmogui kenksmingomis dujomis lygis.
 • Kuro tyrimo įranga: automatinė kieto (biokuro ir skysto kuro) elementinės sudėties (C, H, S, N, O) analizavimo įranga; automatinis kalorimetras šilumingumo nustatymui. Šaltų kuro charakteristikų (pliūpsnio temperatūros, stingimo, filtruojamumo temperatūros), cetaninio skaičiaus , tepumo savybių analizatoriai.
 • Oksidacinio stabilumo, vandens kiekio skystame kure ir drėgmės kiekio, peleningumo nustatymo kietame kure įranga.
 • Mobili kompleksinė aplinkos oro užterštumo (NOx, SO2, CO, CH, CO2, Pm2,5, PM 10) tyrimų laboratorija.
Pateikti užsakymą
TARPTAUTINIŲ NEARDOMOSIOS KONTROLĖS SPECIALISTŲ RENGIMO KURSŲ VYKDYMAS
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija

Neardomosios kontrolės specialistų kursai pagal šias programas:

 • E/IWE - European/International Welding Engineer
 • E/IWT - European/International Welding Technologist
 • E/IWS - European/International Welding Specialist
 • E/IWP - European/International Welding Practitioner
 • E/IWIP - European/International Welding Inspection Personnel
Pateikti užsakymą
VIRTUALIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS SU LABVIEW
JTI Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
 • Naudojant grafinę programavimo kalbą kuriami virtualūs prototipai, kurių pagalba galima apdoroti, įvertinti įvairaus tipo signalus, duomenis, generuoti virtualius signalus bei juos perduoti į realią keitiklio išvestį.
Pateikti užsakymą