Apie konferenciją

15-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija
JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI
2023 m. balandžio 19–21 d.

KONFERENCIJOS TEMOS

Mėlynosios ir žaliosios technologijos ir inovacijos:

  – išteklius tausojančios, taršą mažinančios, žiedinės ekonomikos principais grįstos technologijos;
  – mėlynosios bioekonomikos vystymo perspektyvos;
  – mokslo rezultatų komercinimo geroji praktika, startuolių iniciatyvos;
  – mokslo komunikacija.

Sveika jūros aplinka:

  – jūros ir gėlųjų vandenų ekosistemų funkcionavimas ir biologinė įvairovė;
  – Jūros ir kranto zonos hidrologiniai, geologiniai ir archeometriniai tyrimai;
  – tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
  – ekosisteminės paslaugos, ekologinė vandenų ir krantų būklė;
  – nauji metodai jūros aplinkos stebėsenai ir prognozavimui;
  – rekreacinė erdvė ir sveikatinimo potencialas.

KONFERENCIJOS DALYVIAI

Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš mokslo ir studijų institucijų, jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrine tematika.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas.

KONFERENCIJOS VIETA

Nida