Apie konferenciją

KONFERENCIJOS TEMOS

1. Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai:
– jūrinių tyrimų infrastruktūros Lietuvoje, naujausios jūrinių tyrimų iniciatyvos ir tinklai, jūrinių tyrimų ateitis ir poreikiai Lietuvoje;
– jūros ir kranto zonos biologiniai, ekologiniai, geologiniai, hidrologiniai, ekonominiai, archeologiniai, socialiniai ir kultūriniai tyrimai;
– povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga;
2. Mėlynosios ir žaliosios technologijos ir inovacijos
– mokslo ir verslo bendradarbiavimo rezultatai;
– mokslo rezultatų komercinimo geroji praktika;
– startuolių iniciatyvos – technologijų poveikis jūrinei aplinkai, jūros ir vandenų taršą mažinančios technologijos.
3. Jūra ir sveika aplinka:
– tvarus išteklių naudojimas ir ekosistemų apsauga;
– ekosistemų teikiamos paslaugos;
– rekreacinė erdvė ir sveikatinimo potencialas.

KONFERENCIJOS DALYVIAI

Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrine tematika.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas.

BENDRADARBIAVIMAS

Šiemet „Jūros ir krantų tyrimai” bendradarbiauja su žmogaus teisų dokumentinių filmų festivaliu „Nepatogus kinas“, kuris kviečia konferencijos dalyvius apsilankyti festivalyje ir pamatyti žaliosios programos filmus. Kurie iškelia klausimus apie konkrečias taršos problemas ir drauge kviečia platesniam dialogui apie tai, ar žmogaus vartojimas ir žmogaus išlikimas yra suderinami.

Konferencijos pertraukų metu bus pristatomi filmų grupės “Iš jūros gelmių” anonsai. Konferencijos dalyviams po konferencijos bus išsiųstos nuorodas su unikaliais kodais kurių dėka dalyviai turės galimybę virtualiai (namų ekranuose) žiūrėti festivalio filmus.

Daugiau informacijos: https://nepatoguskinas.lt/2021/

Konferenciją remia ERGO