Pranešimai ir publikavimas

ŽODINIAI PRANEŠIMAI

Žodiniams pranešimams skiriama 15 min. Dėl riboto žodinių pranešimų skaičiaus konferencijos mokslinis komitetas atliks žodinių pranešimų atranką.

STENDINIAI PRANEŠIMAI

Stendinių pranešimų formatas 90×120 cm, puslapis stačiasis. Bus galimybė stendinius pranešimus pristatyti žodžiu atskiros sesijos metu (ne daugiau kaip 3 skaidrės arba ne ilgiau kaip 3 min. vienam pranešimui).

KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS PUBLIKAVIMAS

Konferencijos pranešimų medžiaga bus išspausdinta atskiru leidiniu. Vieno straipsnio apimtis ne daugiau 4 A5 formato puslapių, įskaitant lenteles ir grafinę medžiagą.

Reikalavimai straipsniui (doc)

Straipsniai konferencijos pranešimų leidiniui pateikiami naudojant konferencijų valdymo ir administravimo sistemą Easy Chair. Prisijungimo ir pateikimo instrukcija (pdf).