Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
VIZITAS Į "FORTUM KLAIPĖDA" TERMOFIKACINĘ JĖGAINĘ
2015-11-12
Vizitas
Justas Žaglinskis; Linas Jonika; Nadežda Zamiatina; Paulius Rapalis; Vaida Ešmantaitė; Vygintas Daukšys
Tęsiant Klaipėdos universiteto ir pramonės įmonių bendradarbiavimo plėtrą 2015-11-12 JTGMF Jūrų inžinerijos katedros ir JTAPC Jūros chemijos laboratorijos darbuotojai kartu su „Jūrų transpoto energetikos inžinerija“ studentais apsilankė UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje jėgainėje, kurioje vykdoma energijos gamyba iš komunalinių ir nepavojingų pramonės atliekų tuo pačiu naudojant atliekas kaip vietinius išteklius bei sumažinant aplinkos taršą, kurią sukelia sąvartynų išskiriamos dujos.
Šios katedros absolventas jaunesnysis mechanikos inžinierius Artūras Januškevičius vizito metu detaliai supažindino su jėgainėje esančiais mechanizmais bei įranga. Dižioji dalis įrenginių bei mechanizmų (garo turbina, garo katilas, dyzeliniai generatoriai, įvairaus tipo siurbliai ir kompresoriai, kt.) studentams buvo pažįstami iš teorinių paskaitų turinio. Vizito metu buvo diskutuojama apie studentų praktikos atlikimo galimybes „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje jėgainėje bei šiuo klausimu buvo sulaukta teigiamo įmonės atstovų požiūrio.
KU personalas dėkoja „Fortum Klaipėda“ įmonės darbuotojams už suorganizuotą vizitą.