Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
TYRIMAI KLAIPĖDOS UOSTO MALKŲ ĮLANKOS AKVATORIJOJE
2015-11-16
Ekspedicija
Aidas Figoras; Edgaras Lukšys; Evaldas Narušis; Sergej Suzdalev
2015 m. lapkričio 16-ąją dieną Klaipėdos universiteto mokslininkai surengė ekspediciją į Klaipėdos uoste esančios Malkų įlankos akvatoriją, siekiant paimti dugno nuosėdų mėginius. Ekspedicija vykdyta mokslinių tyrimų laivu „Mintis“. Tiesioginis dugno nuosėdų paėmimas vykdytas iš paviršinio sluoksnio pasitelkus Van Veen tipo gruntosemį, taip pat iš gylesnio sluoksnio (iki 1 m), panaudojus Niemisto konstrukcijos vamzdį.
Dugno nuosėdų mėginiai bus išanalizuoti nustatant jų užterštumą aktualiais cheminiais elementais, taip pat bus atliekami ekotoksikologiniai tyrimai. Tyrimų rezultatai bus panaudoti rengiant Malkų įlankos akvatorijoje esančio grunto gramzdinimo jūroje galimybių studiją bei pagrindimą.