Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
PROJEKTO ECOPOTENTIAL DALYVIŲ SUSITIKIMAS
2015-10-24 - 2015-10-27
Projekto susitikimas
Tomas Ruginis
Spalio 24-27 d. JTAPC mokslo darbuotojas dr. Tomas Ruginis dalyvavo projekto ECOPOTENTIAL susitikime Zandvoorte, Olandijoje. WP9 projekto veikloje – aplinkos indikatorių kūrimas saugomose teritorijose – buvo pristatytos 3 skirtingos pakrančių saugomos ekosistemos: Kuršių marios (Lietuva), Wadeno jūra (Olandija) ir Camargue (Prancūzija) teritorija. Susitikimo metu ieškota universalių aplinkos būklės indikatorių, kurie turėtų būti universalūs ir tiktų visoms paminėtoms ekosistemoms. Taip pat aptarta, kad indikatoriai būtų susiję su ekosistemos servisu. Projekto metu sudarytas sąrašas aplinkos būklės indikatorių, kuris bus užpildytas kiekvienai saugomai teritorijai.