Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
VIZITAS Į ODIUT AUTOMEX
2016-01-26 - 2016-01-27
Vizitas
Justas Žaglinskis
Sausio 26-27 dienomis aplankyta Gdansko įmonė Odiut Automex, kurios veikla apima įvairių automobilių sistemų inovatyvius mechatroninius ir elektroninius sprendimus, taip pat ši įmonė dalyvauja įvariuose moksiniuose projektuose ir artimai bendraudarbiauja su Lenkijos universitetais. Susitikimo metu detaliai analizuotos Automex Odiut įmonės materialios įrangos gamybos galimybės, jos gaminamos programinės įrangos lankstumas ir galimybės. Atsižvelgiant į Jūra II projekto planus, vertintas įmonės kaip APC VTT laboratorijos įrangos tiekėjo potencialas. Aplankyta Gdansko technologijos universiteto variklių laboratorija, kurioje įrengtas dujų turbinos bandymų stendas buvo vienas vėliausių įmonės projektų. Taip pat aplankyta mechanikos inžinerijos katedra, kurioje artimai susipažinta su studijoms skirtos įrangos funkcionavimu, dalis kurios yra numatyta JTGMF pirkimų planuose. Ši įmonė kolkas yra vienintelė, kuri gali užtikrinti APC VTTL personalo keliamus reikalavimus variklio bandymo stendui atsižvelgiant į numatytas lėšas.

J.Žaglinskis yra dėkingas D. Želvytei – Mockuvienei ir studijų skyriui už palaikymą organizuojant vizitą per Erasmus+ programą.