Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ VIZITAS
2016-05-31
Vizitas
Evelina Grinienė; Nadežda Zamiatina; Paulius Rapalis; Viktorija Vaitkevičienė
Jūros ekosistemų ir jūros chemijos laboratorijose lankėsi 60 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokinių.