Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
EKSPEDICIJA LIETUVOS EŽERUOSE
2016-06-03
Ekspedicija
Evelina Grinienė; Jūratė Lesutienė; Kęstutis Arbačiauskas
Vienas iš RETRO projekto uždavinių nustatyti ryšį tarp zooplanktono ir bentoso organizmų rūšinės ir funkcinės įvairovės bei žmogui svarbių ekosistemos paslaugų, tokių kaip pavyzdžiui vandens skaidrumas, žuvų išteklių kokybė. Ekspedicijos metu 2016-05-25 - 2016-05-30 surinkti zooplanktono mėginiai penkiolikoje skirtingo trofiškumo ežerų ir dirbtinių vandens telkinių.