Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
KU VYKDOMŲ MAŠINŲ DINAMIKOS IR DIAGNOSTIKOS TYRIMŲ PRISTATYMAS IR PNEUMOBILIO DEMONSTRAVIMAS UŽSIENIO ŽURNALISTAMS IŠ SUOMIJOS
2017-10-27
Renginys
Pranas Mažeika
Mašinų dinamikos ir diagnostikos vykdomų tyrimų pristatymas. Pneumobilio demonstravimas.