Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
SUSITIKIMAI SU ĮMONIŲ VADOVAIS
2018-01-31
_Kitas
Pranas Mažeika
Susitikimas su įmonių UAB "Fortum" ir UAB "Techvitas" vadovais, pneumobilio pristatymas ir paramos sutarties aptarimas