Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema
PROJEKTAS „IŠKEISK PAMOKĄ Į PASKAITĄ“
2018-11-21
Vizitas
Pranas Mažeika
Didelio susidomėjimo moksleivių tarpe sulaukė Prano Mažeikos paskaita „Rezonanso reiškinys mechanikoje“