Menu Close

Biologijos studentų vasaros praktikos metu užregistruota vos ketvirtą kartą Lietuvoje matyta paukščių rūšis

Dar neįpusėjus liepos mėnesiui baigėsi kelias savaites trukusi Klaipėdos universiteto Biologijos ir jūros biotechnologijos pirmakursių biologinė praktika. Jos metu studentus mokė ir mokslinių tyrimų ypatybėmis dalinosi būrys Jūros tyrimų institute dirbančių mokslininkų. Kviečiame susipažinti su dalimi mokslininkų, kurie padėjo studentams pasinerti į lauko ir laboratorinius tyrimus, bei kaip pavyko užregistruoti retos rūšies kirą Lietuvoje.

Praktika prasidėjo nuo lauko išvykų, kurių metu studentai kartu su mokslininkais Andriumi Šiauliu ir doktorante Saule Medelyte vyko į Kintus rinkti zooplanktono, zoobentoso, fitoplanktono ir chlorofilo a mėginių iš Kuršių Marių, susipažino su vietinėmis makrofitų rūšimis. Praktikos metu studentai taip pat išmoko pamatuoti fizikocheminius vandens parametrus: temperatūtą, pH, druskingumą ir ištirpusio deguonies koncentraciją. Grįžę laboratorijose tyrė surinktą biologinę medžiagą, mokėsi įvardyti aptiktų organizmų rūšis ir apskaičiuoti jų gausumą.

Kitomis praktikos dienomis kartu su mokslininke Evelina Griniene studentai susipažino su pagrindinėmis Kuršių marių zooplanktono grupėmis: irklakojais, šakotaūsiais vėžiagyviais, verpetėmis bei jų svarba žuvų mityboje. Laboratorijoje studentai išmoko atpažinti zooplanktono rūšis bei nustatyti jų gausumą, skaičiuojant Bogorovo kameroje, naudojant šviesinę mikroskopiją.

Mokslininkė Donata Overlingė studentus supažindino su fitoplanktono rūšine sudėtimi Kuršių mariose. Laboratorijoje studentai išmoko pasiruošti fitoplanktono mėginį sedimentacinėse kamerose, skirtose fitoplanktono gausumo ir biomasės skaičiavimui. Šie parametrai yra svarbūs vertinant vandens kokybę bei ekologinę vandens telkinio būklę. Kiekybinius matavimus atliko vadovaujantis HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission) rekomenduojama metodika, kuri yra svarbi Baltijos jūros regiono šalims. Rūšinės įvairovės vertinimas studentams suteikė galimybę pažinti fitoplanktono rūšis Kuršių mariose, pamatyti kaip jos atrodo ir kaip teisingai apibūdinti.

Mokslininkas Nerijus Nika supažindino studentus su jūrinėmis žuvimis, jų rūšine įvairove, gaudymo ir matavimo ypatumais.

Vėliau stuburinių gyvūnų praktiniai užsiėmimai persikėlė į Ventės rago ornitologinę stotį. Joje studentai mokėsi pažinti paukščius, žinduolius, varliagyvius ir roplius. Daugiau dėmesio buvo skirta paukščių ženklinimui, jų saugiam laikymui, apskaitų metodikoms, rūšių identifikacijai gamtoje. Studentai turėjo progą gyvai pamatyti retų paukščių rūšių, o sutemus su šikšnosparnių balsams aptikti skirta įranga stebėjo, kaip identifikuojamos šių vienintelių skraidančių žinduolių rūšys. Praktiką vedė lektorius Julius Morkūnas, taip pat studentus mokė ir patarimais pasidalino Ventės rago ornitologai Vytautas Jusys ir Vytautas Eigirdas.

Šios studentų praktikos metu stebint paukščius teleskopu liepos 9 d. Julius Morkūnas prie Ventės rago supiltoje saloje aptiko labai retai Europoje aptinkamą, vieną iš didžiausių kirų rūšių pasaulyje – kirą kvatoklį (Larus ichthyaetus). Saloje šalia Ventės buvo stebėtas suaugęs individas su ryškiai juoda galva ir masyviu ilgu geltonai raudonu snapu. Šis paukštis Lietuvoje iki šio stebėjimo buvo matytas vos 3 kartus: pirmąjį kartą šią rūšį aptiko Vytautas Jusys 1988 m. birželio mėn. Skirvytėje, antrąjį – ornitologai iš Suomijos 2009 m. rugsėjo mėn. Rusnėje. Trečiasis kiro kvatoklio stebėjimo atvejis įdomus, nes įvyko toje pačioje vietoje ir laiku, tik lygiai po 28 metų, t.y. antrasis šios rūšies kiro stebėjimas Lietuvoje buvo 1994 metais liepos 9 dieną taip pat studentų praktikos metu. Jį aptiko tais laikais studentais buvę, dabartiniai ornitologai ir mokslininkai Ramūnas Žydelis ir Mindaugas Dagys.

Šitaip per pirmuosius studijų metus Klaipėdos universitete įgytos teorinės žinios buvo sutvirtintos praktiniais užsiėmimais gamtoje ir laboratorijose, be to, tai padeda studentams sužinoti ne tik kokie tyrimų metodai yra naudojami Lietuvoje, bet ir kokia sritis juos labiausiai traukia.

Daugiau informacijos apie studijas:

Biologijos ir jūros biotechnologijos bakalauro programa
Ekologijos ir aplinkotyros magistrantūros programa

Posted in Įvykiai, Studijos

Related Posts