Įranga ir paslaugos

Instituto veiklos kryptys – jūros aplinkos ir jūrinių technologijų MTEP infrastruktūra ir tyrimai biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srityse

Vykdomi projektai