Menu Close

JTI COVID-19 prognozės

Balandžio 28 d. COVID-19 prognozės Lietuvai. Prognozėms naudojami du regresiniai modeliai: eksponentinis y=a*exp(b*x) ir tiesinis y=a*x+b. Prognozuojamas rodiklis naujai patvirtintų atvejų skaičius per parą 1000-čiui testuotųjų, apskaičiuotas iš Lietuvos SAM skelbiamų duomenų. Eksponentinis modelis laikomas pagrindiniu. Jis remiasi prielaida, kad santykinis atvejų skaičius per parą, praėjus piką, toliau mažėja pastoviu santykiniu greičiu. Tiesinis modelis yra pagalbinis ir naudojamas kaip grubesnė pirmo priartėjimo aproksimacija, leidžianti grubiai, bet paprastai nustatyti, kada bus pasiektas nulinis atvejų skaičius.

Pateikiamos eksponentinio modelio prognozes, sudarytas iš 24-jų paskutinių dienų,, ir tiesinio modelio prognozės sudarytos iš paskutinių 14-kos dienų duomenų. Keturių prieš tai buvusių dienų atvejų skaičiaus didėjimo tendencija šiandien nustojo galioti. Nulinis skaičius turėtų būti pasiektas po poros dienų.


Iliustracija iš CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #23312.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Viešo naudojimo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86444014

Posted in Įvykiai, Mokslas

Related Posts