Menu Close

Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų pastato atidarymas

Šių metų vasario 14 d., 14 val. įvyko oficialus Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų pastato atidarymas (Klaipėdos universiteto miestelis, Universiteto al. 17, Klaipėda).

Apie atidarymo renginį spaudoje:

Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų pastato statyba yra baigiamasis Jūrinio slėnio programos įgyvendinimo etapas, kurio metu sukurta šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra, skirta tarptautinėje rinkoje konkurencingam fundamentiniam ir taikomajam mokslui plėtoti, aukščiausiosios kvalifikacijos specialistams Lietuvos jūriniam sektoriui rengti.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ su jungtinės veiklos partneriais UAB „Mitnija“, UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Litana ir KO“, UAB „KRS“, UAB „Conresta“, UAB „PER AARSLEFF A/S“

Statybos techninė priežiūra – VšĮ „Projektų vadybos grupė“

Statybos darbų pabaiga – 2018-02-02

Finansavimas – projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA), II etapas“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-02-0001 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Foto Z. R. Gasiūnaitės

Posted in Įvykiai, Mokslinių laboratorijų pastato statybos

Related Posts