Menu Close

Kvietimas į nuotolinius mokymus “Palydovinių duomenų taikymas vandens telkinių aplinkos stebėsenoje” (1 dalis)*

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas (KU JTI) vykdo Europos kosmoso agentūros finansuojamą projektą Qredo – Nuotolinių vandens stebėjimo metodų taikymo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle (ang. Aquatic Remote Sensing in Higher Education). Vienas iš projekto tikslų – ekspertų, ateitį siejančių su vandens telkinių ir jų aplinkos stebėsena rengimas, kvalifikacijos kėlimas ir įgūdžių tobulinimas.

KU JTI skelbia registraciją į nuotolinius mokymus “Palydovinių duomenų taikymas vandens telkinių aplinkos stebėsenoje”. Šie mokymai skirti aukštųjų mokyklų studentams, Lietuvos organizacijų ir įmonių ekspertams bei kitiems suinteresuotiems asmenims, kurių veikla yra susijusi su vandens aplinka ir jos stebėsena.

Mokymų metu bus supažindinama su palydoviniais duomenimis, jų praktiniu pritaikymu. Mokymus sudaro teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir užduotys. Taip pat bus suteikta galimybė asmeniškai (“face-to-face”) konsultuotis su KU JTI ekspertais ir aptarti konkrečius, su palydovinių duomenų praktiniu taikymu susijusius klausimus.

Mokymai vyks 2022 m. gegužės 3-19 d. (antradieniais ir ketvirtadieniais) 15:00-18:00 val. nuotoliniu būdu. Bendra mokymų apimtis 30 valandų. Sėkmingai mokymų ciklą baigusiems dalyviams bus išduodami sertifikatai.

Mokymai apims įvadą į GIS ir palydovinius tyrimo metodus: radarai, optiniai jutikliai ir praktinis jų taikymas potvynių kartografavimui, naftos išsiliejimų aptikimui, laivų identifikavimui, ledo dangos stebėsenai, miestų planavimui ir kt.

Norinčius dalyvauti kursuose kviečiame registruotis iki 2022 m. balandžio mėn. 19 d. Dalyvių skaičius ribotas.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/pd1E3v5Pev4h7SzaA

*Norintiems toliau gilinti praktinius įgūdžius, bus sudaryta galimybė dalyvauti 2-oje mokymų dalyje, kuri vyks 2022 m. rugpjūčio mėn. Daugiau informacijos bus suteikta 1-osios mokymų dalies užsiėmimų metu.

Posted in Skelbimai

Related Posts