Menu Close

Sveikiname sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto doktorantą MIRCO HASELER sėkmingai apgynus Gamtos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertaciją tema: „Mezo – ir mikroplastiko šiukšlės Baltijos jūros pakrantės aplinkoje“ (“Meso – and Microplastic in the Baltic Coastal Environment”).

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gerald SCHERNEWSKI (Klaipėdos universitetas)

Posted in Įvykiai, Studijos

Related Posts