Menu Close

COVID-19 ekstremalios situacijos aplinkoje: teršalai, poveikis ir sprendimai (COVEC)


Projekto tikslas – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, plėtojant taikomuosius metodus, prisidedančius prie COVID-19 pandemijos sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo. Projekto metu bus siekiama nustatyti COVID-19 pandemijos sukeltus ekstremalius padarinius aplinkoje, išvystyti jautrius analizės metodus COVID-19 teršalų detekcijai paviršiniuose vandenyse, nuotekose, įvertinti pavojingų teršalų paplitimą. Pirmą kartą bus įvertintas tiriamųjų medžiagų, atsirandančių pandemijos metu, poveikis lašišinėms žuvims ankstyvajame jų vystymesi, naudojant inovatyvius akumuliacijos ir poveikio organizmams tyrimo metodus. Projekto metu bus pateikti technologiniai vandens valymo nuo COVID-19 teršalų sprendimai, siekiant sumažinti COVID-19 padarinius, užtikrinti saugią aplinką ir žmonių sveikatą.

Projekto trukmė: 2021 m. lapkričio 3 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto numeris: 13.1.1-LMT-K-718-05-0014

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės 13.1.1-LMT-K-718 veiklą veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Posted in Projektai

Related Posts