Menu Close

MEDWwater

Projektas “Farmacinės medžiagos nuotekose – kiekiai, poveikiai ir mažinimas” (LLI-527) Projektu siekiama padidinti farmacinių medžiagų taršos valdymo efektyvumą ir sustiprinti valstybinių institucijų ir nuotekų valymo…

ESMIC

Estimation, monitoring and reduction of plastic pollutants in Latvian-Lithuanian coastal area via innovative tools and awareness raising / Plastiko teršalų vertinimas, stebėjimas ir mažinimas Latvijos-Lietuvos…