Menu Close

ECOCARPET

Projekto pavadinimas (LT) „Maurabragūnų ekosisteminių paslaugų ir klimato kaitos poveikio joms vertinimas hipertrofinėje lagūnoje“

Projekto pavadinimas (EN) “Ecosystem services of charophytes in the estuarine hypertrophic lagoon under the climate change“

Maurabragūnai yra svarbi povandeninės augalijos dalis, kuri palaiko svarbias ekosistemines funkcijas ir paslaugas, tokias kaip buveinės, maitinimosi plotai, slėptuvės bei maistinių medžiagų akumuliacija. Yra įrodymų, kad klimato kaita daro poveikį jūrinių ir gėlo vandens ekosistemų funkcionavimui, todėl gali turėti įtakos makrofitų teikiamų ekosistemų paslaugų kokybei. Tačiau, žinių apie maurabragūnų ekologinę svarbą tarpiniuose vandenyse ir klimato kaitos poveikį jiems trūksta.

Projekto tikslas – apibūdinti funkcinę maurabragūnų reikšmę reguliuojant ir palaikant ekosistemines paslaugas hipertrofinėje lagūnoje (Kuršių mariose), bei įvertinti galimas klimato kaitos pasekmes.

Projekto vadovas: Georg Martin
Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 m. gegužės 27 d. – 2022 m. birželio 30 d.
Projekto numeris: Nr. S-MIP-19-29
Projektas įgyvendinamas pagal 2019–2022 metų Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų grupių projektų priemonę, finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų.

Posted in Projektai

Related Posts