Menu Close

ESMIC

Estimation, monitoring and reduction of plastic pollutants in Latvian-Lithuanian coastal area via innovative tools and awareness raising / Plastiko teršalų vertinimas, stebėjimas ir mažinimas Latvijos-Lietuvos pakrančių zonoje pasitelkiant naujoviškas priemones ir sąmoningumo didinimą.

Projektas siekia sukurti tvarią, ekonomiškai efektyvią metodiką, skirtą plastiko šiukšlių aptikimui, stebėjimui ir taršos tvarkymui jūrų ir pakrančių aplinkoje. Tarša plastiko šiukšlėmis yra susijusi su neigiamomis ekonominėmis, socialinėmis ir ekologinėmis pasekmėmis ir susiję iššūkiai yra kompleksiški: didėjantys mikroplastiko kiekiai, tiesioginė žala jūrų biologinei įvairovei ir neigiamas poveikis rekreacinei veiklai.

Projektu siekiama susieti nuotolinius tyrimus (Žemės stebėjimas ir bepilotės skraidyklės) su jūrą teršiančio plastiko vertinimu tokiose vietose ir pasiūlyti bendrą stebėsenos ir taršos tvarkymo metodą, kurį galėtų naudoti savivaldybės ar nacionalinės institucijos Lietuvoje ir Latvijoje.

Trukmė: 24 mėn. 2020/10/01 – 2022/09/30

Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 449 574.89 Eur.

Partneriai: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Latvijos vandens ekologijos institutas prie Daugpilio universiteto, FEE Latvia (Aplinkos švietimo fondas).

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos programa 2014-2020

https://latlit.eu/esmic/

Posted in Projektai

Related Posts