Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų centro mokslininkai gavo dr. Eng. Jerzy Masłowski premiją

posted in: Įvykiai | 0

Mokslinis straipsnis “Charophytes in the estuarine Curonian Lagoon: Have the changes in diversity, abundance and distribution occurred since the late 1940s?”, buvo išrinktas kaip geriausias 2017 metų straipsnis žurnale Oceanological and Hydrobiological Studies, skirtas Baltijos jūros biologijos tyrimams. Straipsnio autoriai dr. Zofija Sinkevičienė iš Gamtos tyrimų centro Vilniuje ir Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų centro mokslininkai – dr. Martynas Bučas, Raimonda Ilginė, dr. Diana Vaičiūtė, dr. Marija Kataržytė ir dr. Jolita Petkuvienė gavo dr. Eng. Jerzy Masłowski premiją.

Straipsnis parengtas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto “MAURAKUMA – Maurabragūnų pasiskirstymas Kuršių mariose ir aplinkos veiksnių poveikio analizė” metu, kuriam vadovavo dr. M Bučas.
Projekto tikslas buvo įvertinti dabartinių ir anksčiau augusių maurabragūnų rūšių įvairovę, pasiskirstymo dėsningumus ir oosporų banko dugno nuosėdose galimybes povandeninės augalijos plotų išplitimui Kuršių mariose. Šiame tyrime buvo išbandytos esamų akustinių metodų taikymo galimybės maurabragūnų augimviečių kartografavimui ir pasiūlytos rekomendacijos dėl metodo vystymo bei taikymo maurabragūnų būklės stebėsenos programoje. Oosporų banko tyrimai papildė žinias apie maurabragūnų rūšių, ypač druskamėgių, paplitimą praeityje ir jų rekolonizacijos galimybes potencialiai didėjančio druskingumo sąlygomis. Buvo įvertintas druskingumo ir drumstumo poveikis maurabragūnų būklei. Taip pat šiame tyrime Kuršių mariose buvo tiriamas kitų makrofitų (helofitų) poveikis maurabragūnams ir su jais asocijuotų apaugiminių organizmų įvairovė bei galimas poveikis, taikant klasikinius ir molekulinius metodus. Apibendrinant biologinių ir fizinių aplinkos veiksnių poveikį maurabragūnams buvo sudarytas statistinis prognostinis maurabragūnų pasiskirstymo modelis mariose, skirtas įvairių aplinkos kaitos scenarijų analizei.

Nuo 2012 m. Gdansko universiteto Okeanografijos ir geografijos fakultete metinės tradicijos yra išrinkti du geriausius dviejų kategorijų straipsnius (Baltijos jūros jūrų biologija ir Baltijos jūros aplinkos apsauga), paskelbtus žurnale Oceanological and Hydrobiological Studies

Tarp lenkų okeanografų Jerzy Masłowski (1946-2009) buvo aukšto lygio mokslininkas. Jo akademiniai laimėjimai apima daugybę mokslinių straipsnių, paskaitų konferencijose ir simpoziumuose bei užsakyti tiriamieji darbai.