Menu Close

Naujas LBTA akademinis narys – Klaipėdos Universitetas

Š.m. rugpjūčio mėnesį prie Lietuvos biotechnologų asociacijos prisijungė reikšmingas akademinis narys – Klaipėdos universitetas. Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras. Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų, teikiančių asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją. Unikali universiteto geografinė padėtis sudaro prielaidas vystyti tokias išskirtines studijų ir mokslo kryptis, kurių nėra kituose šalies universitetuose: laivybos ir uostų inžinerija, hidrologija ir okeanografija, radiologija, archeologija ir istorija, biologija ir jūros biotechnologija.

Svarbu paminėti, kad šiemet Klaipėdos universiteto projektas „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ buvo atrinktas programos „Horizon 2020“ finansavimui. „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ siekia institucinių pertvarkymų visuose EU-CONEXUS universitetuose-partneriuose tam, kad būtų sukurta tarpdalykinė, iššūkiais grindžiama, tarptautiniu mastu konkurencinga mokslinių tyrimų ir inovacijų struktūra. Bendras projekto tikslas _ sukurti naują tarpdisciplininių tyrimų prieigą, laikantis Europos ir pasaulinių darnaus vystymosi iniciatyvų, tokių kaip Žaliasis susitarimas, Darnaus vystymosi tikslai ir Jungtinių Tautų iniciatyvos „Vandenynų mokslo dešimtmetis siekiant darnaus vystymosi“ nuostatų.

Klaipėdos universiteto prisijungimas į biotechnologų bendruomenę yra itin reikšmingas jūros (mėlynųjų) biotechnologijų vystymui Lietuvoje. Jūros biotechnologija taikoma tirti įvairius jūros organizmus ir šių tyrimų rezultatus panaudoti kuriant naujus produktus (pvz., vaistus arba pramoninius fermentus, kurie gali pakelti ekstremalias (jūros aplinkos) sąlygas, todėl yra didelės ekonominės vertės). Tai yra svarbi bioekonomikos dalis. LBTA ir Klaipėdos universitetas planuoja bendradarbiauti mokymų programų, tarptautinių projektų ir bioekonomikos vystymo srityse kartu dirbdami su Klaipėdos universiteto vadovybe bei Jūros tyrimų institutu.

Posted in Įvykiai

Related Posts