Menu Close

Jūrinių konteinerių sumanios bevielės saugumo sistemos ir metodo sukūrimas bei eksperimentinis testavimas

 

Projekto anotacija. Augant jūrinių konteinerių srautams ypač Baltijos regione, tampa vis sudėtingiau tinkamai reaguoti į krovinio ir kitus saugumo pažeidimo atvejus. Šiuolaikinės saugumo sistemos praranda savo efektyvumą, dėl to atsiranda saugumo užtikrinimo spragos terminaluose. Naujausios technologinės priemonės leidžia pasiekti aukštesnį saugumo lygmenį, bei užtikrinti realaus laiko konteinerių stebėseną ir saugumo pažeidimo atvejų prognozę be žmogaus įsikišimo. IoT and DI naudojami metodai leidžia ne tik apjungti daug vartotojų į bendrą sistemą, bet ir naujų bevielio ryšio standartų, didžiųjų duomenų įvairiarūšės analizės/analitikos algoritmų ir dirbtinio intelekto pagrindu sukurti visiškai naują saugumo užtikrinimo terpę/infrastruktūrą terminalams ir atitinkamoms tarnyboms.

Projekto tikslas: Sukurti ir ištestuoti sumanią jūrinių konteinerių stebėsenos ir pažeidimų rizikos įvertinimo bevielę sistemą.

Projekte bus siekiama rezultatų tarptautiškumo, todėl projektas buvo rengiamas ir yra vykdomas su aukšto lygio mokslininkais iš Čekijos Respublikos.

Projekto komanda:

  • Projekto vadovas, dr. Sergej Jakovlev;
  • Dr. Tomas Eglynas;
  • Dr. Miroslav Voznak (profesorius iš Čekijos);
  • Dr. Pavol Partila (mokslininkas iš Čekijos);
  • Dr. Jaromir Tovarek (mokslininkas iš Čekijos);
  • Dokt. Mindaugas Jusis.

Siektinas rezultatas:

  • Sukurtas jūrinių konteinerių stebėsenos ir pažeidimų rizikos įvertinimo sistemos prototipas ir metodika.
  • Pateikta Patentinė paraiška (ES)
  • Publikuoti aukšto lygio mokslo darbai (CA).

Programa. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0001) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Projekto biudžetas: 553 462,23 Eur.
Projekto vadovas: Dr. Sergej Jakovlev.

Posted in Projektai

Related Posts