Menu Close

Jūrinių konteinerių sumanios bevielės saugumo sistemos ir metodo sukūrimas bei eksperimentinis testavimas

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0001
Projekto pavadinimas: „Jūrinių konteinerių sumanios bevielės saugumo sistemos ir metodo sukūrimas, bei eksperimentinis testavimas”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-07-13 iki 2023-07-12
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Sergej Jakovlev

Santrauka: Projekto tikslas – Sukurti ir ištestuoti sumanią jūrinių konteinerių stebėsenos ir pažeidimų rizikos įvertinimo bevielę sistemą.

Projekte numatomos vykdyti veiklos:
1. MT: Sukurti duomenų rinkimo, apdorojimo ir perdavimo algoritmus, metodus bei matematinius modelius.
2. MT: Sukurti ekspertinės stebėsenos sistemos valdymo algoritmus, programinę įrangą ir fizinį prototipą.
3. EP: Programinės ir techninės įrangos su realizuotais valdymo modeliais testavimas ir optimizavimas.

Siekiamas rezultatas:
Naujausios technologinės priemonės leis pasiekti aukštesnį saugumo lygmenį, bei užtikrins realaus laiko konteinerių stebėseną ir saugumo pažeidimo atvejų prognozę be žmogaus įsikišimo. Sukurtos sumanios IoT priemonės ir jų taikymo metodai leis ne tik apjungti daug vartotojų į bendrą transporto stebėsenos sistemą, bet ir sukurs visiškai naują saugumo užtikrinimo terpę/infrastruktūrą terminalams ir atitinkamoms tarnyboms.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Posted in Projektai

Related Posts