Menu Close

Naujas projektas „MarineSABRES“ prisidės prie pakrančių ir jūrų biologinės įvairovės apsaugos

Nauju ES finansuojamu mokslinių tyrimų projektu „MarineSABRES“, kuriame dalyvauja ir mokslininkai iš Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, bus prisidedama prie nuolat spartėjančio biologinės įvairovės nykimo problemos sprendimo sausumoje ir jūroje. Šį projektą koordinuoja MaREI, Korko universiteto SFI energetikos, klimato ir jūrų tyrimų centro mokslininkai, subūrę tarptautinį 22 partnerių konsorciumą iš 11 šalių. Per keturis projekto vykdymo metus projektas „MarineSABRES“ siekia sukurti įrankių suinteresuotoms grupėms (vyriausybės, politikos, pakrančių ir jūrų valdymo, mokslininkų ir visuomenės atstovams), kurioms reikia priimti ekosisteminiais procesais pagrįstų sprendimų, subalansuojančių žmonių poreikius ir ekosistemų būklės apsaugą ir gerinimą.

Projekto veiklos nukreiptos naujų Europos jūrų valdymo principų ir įrankių sukūrimui siekiant sumažinti biologinės įvairovės nykimą. Tam partneriai suburs įvairias suinteresuotų asmenų grupes ir kartu kurs supaprastintų socialinių – ekologinių sistemų (SES) valdymo principus. Šio požiūrio tikslas – sustiprinti pakrančių ir jūrų zonų apsaugai ir išsaugojimui skirtas priemones bei gerinti ekosisteminiais procesais pagrįsto valdymo įsisavinimą. Sukurtos SES bus išbandytos trijose regionuose:

  • Viduržemio jūros Toskanos salyne, kur moksliniai tyrimai bus skirti jūržolių (Poseidonia) išsaugojimui ir apsaugai;
  • Arktyje (Grenlandija, Farerai ir Islandija), kur bus dirbama su klimato kaita ir žuvininkyste;
  • Makaronezijoje (Azorai, Madeira ir Kanarai), kur pagrindinis dėmesys bus skiriamas biologinės įvairovės išsaugojimui ir atsakingam bei tvariam išteklių naudojimui.

Remiantis patirtimi šiuose trijuose regionuose, SES bus tobulinamos ir sujungtos su sprendimų palaikymo sistema, kuri leis pritaikyti šį metodą kitur. Klaipėdos Universiteto Jūros tyrimų instituto komanda „MarineSABRES“ projekte koordinuoja sprendimų palaikymo įrankių sistemos kūrimą ir testavimą.

Ateinantis dešimtmetis bus labai svarbus siekiant įveikti klimato kaitos iššūkius, pakeisti biologinės įvairovės nykimo tendencijas ir plėtoti tvarią vandenynų ekonomiką. Veiksmingas jūrų aplinkos valdymas ir biologinės įvairovės apsauga yra labai svarbūs norint pereiti prie modernios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios, tvarios vandenynų ekonomikos. „MarineSABRES“ supaprastinto SES metodo tikslas – parodyti, kaip galime apsaugoti ir išlaikyti natūralią jūrų ekosistemų struktūrą ir procesus, tuo pat metu užtikrindami visuomenines gėrybes ir naudą žmonėms. Sėkmingas SES kūrimas ir taikymas leis vadovams priimti tvarius sprendimus; į jūrų biologinės įvairovės išsaugojimą įtraukti platesnes piliečių grupes; skatinti tvarų vystymąsi pakrančių ir jūrų sektoriuose ir siekti, kad Europos jūrų valdymas praktikos užtikrintų biologinės įvairovės atstatymą.

Daugiau apie projektą ir čia https://www.marei.ie/project/marinesabres
Projekto oficialus tinklapis dar kuriamas, todėl projekto naujienas kviečiame sekti Twitter @MarineSABRES

Nuotraukos iš pirmojo projekto partnerių susitikimo 2022 m. rugsėjo mėn. Korko universitete Airijoje.

Posted in Projektai

Related Posts