Menu Close

OIL SPILL

Reagavimo į naftos išsiliejimus pajėgumų stiprinimas Baltijos jūros regione (Enhancing oil spill response capability in the Baltic Sea region)

Projekto pavadinimo trumpinys: OIL SPILL
Vykdymo periodas: 2019-01-01 – 2021-07-01
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Finansavimo programa: INTERREG Baltijos jūros regiono programa
Vadovas: Suzdalev Sergej
Projekto finansininkas: Jurgita Maračkinaitė

Skirtingai nei atviroje jūroje ir tarptautiniuose vandenyse, kova su naftos išsiliejimais sekliuose priekrantės vandenyse ir pakrančių zonose dažnai yra komplikuota. Dažnai nėra visiškai aiškus užduočių ir atsakomybių pasidalijimas tarp kompetentingų reagavimo institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui nevyriausybinių organizacijų. „OIL SPILL“ projekto tikslas – sustiprinti reagavimo į naftos išsiliejimus pajėgumus Baltijos jūros regione, tobulinant bendradarbiavimo struktūras, procedūras ir įgūdžius tarp atitinkamų suinteresuotųjų šalių.

Kompetentingų institucijų ir savanorių bendradarbiavimo skatinimas reaguojant į naftos išsiliejimus

Reagavimas į naftos išsiliejimus pakrantės zonose yra sunki ir ilgai trunkanti procedūra. Norint pasiekti optimalių rezultatų ir kuo labiau sumažinti žalą aplinkai būtina įtraukti savanorius, optimizuojant jų indėlį bei sukuriant bendradarbiavimo modelį tarp valdžios atstovų bei savanorių organizacijų. „OIL SPILL“ projektas siekia paskatinti tokį bendradarbiavimą reaguojant į naftos išsiliejimus.

OIL SPILL rezultatai

Bendras projekto tikslas yra sustiprinti reagavimo į naftos išsiliejimus pajėgumus Baltijos jūros regione pagrindinių atsakingų ministerijų, operatyvinių kompetentingų institucijų, pagrindinių nevyriausybinių organizacijų, mokslo įstaigu ir naftos chemijos pramonės lygmenyse.

OIL SPILL pagrindinės išdavos:

  • Administracinių ar kitų procedūrų, kuriomis siekiama pagerinti tarpvalstybinį reagavimo procedūrų suderinimą, nustatymas;
  • Teisinių aspektų išaiškinimas skirtinguose lygmenyse (ministerijų, kompetetingų institucijų, nevyriausybinių organizacijų);
  • Nacionalinių mokymo programų kūrimas;
  • Atitinkamų mokymo renginių bei pratybų organizavimas, įskaitant stalo pratybas bei simuliatorių naudojimą
  • Tarpvalstybinių pratybų organizavimas.

Daugiau informacijos: https://blogit.utu.fi/oilspill/

Posted in Projektai

Related Posts