Menu Close

ERASMUS+ projektas „ECO – SHIP jaunimo aplinkosauginis ir jūrinis ugdymas“ / ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth

2022 m. gegužės 10-11 d. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vyko ERASMUS+ finansuojamo projekto „ECO-SHIP“ (angl. ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth) partnerių susitikimas. Projekto trukmė – 2 metai. Pagrindiniai projekto partneriai: Klaipėdos universitetas Jūros tyrimų institutas (Lietuva), Nevyriausybinė organizacija „Keep the Archipelago Tidy Association“ (Suomija), Gdansko Sporto Centras (Lenkija).

Pagrindinis projekto tikslas – plėsti žinias ir įgūdžius jūrinio švietimo, aplinkosaugos srityse. ECO-SHIP yra tarptautinis jūrinio ir aplinkosauginio švietimo projektas. Jis skirtas ne tik jaunimui 15-29 metų amžiaus, bet ir mokytojams, pedagogams ir kitiems žmonėms, dirbantiems tvarios plėtros, jūrų ir aplinkosauginio švietimo srityje. Projekto veiklų dėka siekiama prisidėti prie gamtinės aplinkos degradacijos stabdymo, įskaitant jūrinę aplinką, skleidžiant darnaus vystymosi principus, didinant žinių lygį apie jūrinę aplinką ir skatinant sąmoningumą bei aktyvumą ekologijos srityje. Vienas iš būdų siekti minėtų tikslų, pasitelkti jūrinį ugdymą taikant buriavimo principus. Vienos iš svarbiausių projekto metu numatytų veiklų ekspedicijos Lenkijos burlaiviu „General Zaruski“, kurių metu jaunimas taps įgula – mokysis saugos taisyklių ir kaip valdyti laivą, vyks aplinkos sąlygų jūros vandenyje matavimai bei paskaitos apie biologinę įvairovę, okeanografinius procesus vykstančius Baltijos jūroje. Ekspedicijų metu, jaunuoliai praktiškai išmoks gyventi tvariai mažinant žalingą poveikį aplinkai.

Projektas „ECO – SHIP jaunimo aplinkosauginis ir jūrinis ugdymas“ (angl. „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth”) Nr. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029718 yra finansuojamas pagal ES Erasmus+ programą.

Posted in Projektai

Related Posts