Menu Close

EcoServe

Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe)

Apie projektą

Projekto trumpinys: EcoServe

Projekto pavadinimas: Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste

Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2021 m. gruodis

Bendras projekto biudžetas: 599 189.94 EUR

Finansavimas: Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

Projekto tikslas – įvertinti ateities ekosistemines paslaugas (ES) Lietuvos kranto zonoje, tobulinant Lietuvos mokslininkų gebėjimus taikyti daugiadisciplininius analizės, modeliavimo ir prognozavimo įrankius. Projektas yra orientuotas į ekosisteminių paslaugų žemėlapių sudarymą, validavimą ir modeliavimą Kuršių mariose ir Nemuno deltoje, remiantis klimato kaitos ir vietiniais socio-ekonominiais scenarijais.

Projekto uždaviniai

  • Aplinkos duomenų surinkimas ir socio-ekonominė analizė
  • Skirtingų suinteresuotų pusių anketavimas, siekiant išsiaiškinti prioritetines ekosistemines paslaugas ir atlikti jų kiekybinį vertinimą.
  • Ištirti sistemos pokyčius, remiantis klimato kaitos scenarijais, ir jų poveikį esamoms ekosisteminėms paslaugoms, panaudojant fizinius modelius.
  • Ištirti sistemos grįžtamuosius ryšius tarp klimato kaitos efekto ir esančių ekosisteminių paslaugų, besikeičiančių socialinių poreikių ir naujai atsirandančių ES, kurie gali reaguoti į aplinkos pasikeitimą tiriamoje aplinkoje (socio-ekonominis modeliavimas).
  • Sukurti atsirandančių ES, visuomenės, ekonomikos ir socialinių veiklų socio-ekonominius scenarijus darniai plėtrai.
  • Paruošti gaires darniai tiriamos sistemos plėtrai

Projektas yra suskirstytas į keturias veiklas:

  • Veikla Nr.1 – Duomenų surinkimas ir analizė
  • Veikla Nr.2 – Kiekybinis esamų ekosisteminių paslaugų įvertinimas
  • Veikla Nr.3 – Matematinis modeliavimas
  • Veikla Nr.4 – Ateities ekosisteminių paslaugų prognozavimas

Publikuoti moksliniai straipsniai:


Duomenų bazės

Projekto komanda

dr. Hans Georg Umgiesser – projekto vadovas, el. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt.
dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
dr. Jan Žukovskis
dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
dr. Jūratė Lesutienė
dr. Lina Marcinkevičiūtė
dr. Petras Zemlys
dr. Ali Ertürk
dr. Rasa Morkūnė
dr. Vytautas Pilipavičius
Jovita Mėžinė – projekto koordinavimas, el. paštas: jovita.mezine@apc.ku.lt
Natalja Čerkasova
Edgaras Ivanauskas
Vaidotas Andrašūnas
Daiva Urmonienė
Jolanta Vilkevičiūtė

Posted in Projektai

Related Posts