Menu Close

EcoServe

Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe)

Apie projektą

Projekto trumpinys: EcoServe

Projekto pavadinimas: Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste

Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2022 m. kovas

Bendras projekto biudžetas: 599 189.94 EUR

Finansavimas: Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0178) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)

Projekto tikslas – įvertinti ateities ekosistemines paslaugas (EP) Lietuvos kranto zonoje, tobulinant Lietuvos mokslininkų gebėjimus taikyti daugiadisciplininius analizės, modeliavimo ir prognozavimo įrankius. Projektas yra orientuotas į ekosisteminių paslaugų žemėlapių sudarymą, validavimą ir modeliavimą Kuršių mariose ir Nemuno deltoje, remiantis klimato kaitos ir vietiniais socio-ekonominiais scenarijais.

Tyrimo rajonas – septynios seniūnijos: Priekulės, Saugų, Kintų, Rusnės, Šilutės, Juknaičių ir Usėnų, kuriosribojasi su Nemuno delta, Minijos žemupiu ir Kuršių mariomis.

Projekto uždaviniai:

  • Atlikti ekosisteminių paslaugų kartografavimą, vertinimą ir modeliavimą Nemuno deltoje ir Kuršių mariose bei ~10 km zonoje nuo kranto esančiose kaimo vietovėse.
  • Atlikti vietos gyventojų (ūkininkų, verslininkų, seniūnijų darbuotojų) apklausas apie teritorijoje, jų požiūriu, svarbias ekosistemines paslaugas, jų vystymosi perspektyvas ir ypač kultūrinių ekosisteminių paslaugų potencialą.
  • Sudaryti ilgalaikes ateities klimato ir hidrologinių parametrų prognozes Nemuno baseine, Nemuno upėje ir Kuršių mariose. Aptarti klimato scenarijų ryšį su globaliais socioekonominiais procesais ir jų galimą poveikį Pamario kaimiškose vietovėse.

Projekto veiklos ir pagrindiniai rezultatai:

  • Veikla Nr.1 – Duomenų surinkimas ir analizė. Veiklos metu buvo sukurta duomenų bazė, kuri patalpinta mokslinių tyrimų duomenų saugykloje Zenodo (nuorodą žr. žemiau). Ši duomenų bazė yra viešai prieinama pateikus užklausimą. Duomenys saugomi geoduomenų bazėse arba MS Excel lentelėse.
  • Veikla Nr.2 – Kiekybinis esamų ekosisteminių paslaugų įvertinimas. Veiklos metu buvo identifikuotos ir ekspertiškai įvertintos EP, taikant skirtingų respondentų grupių apklausas. Naudojant ekspertinių matricos lentelių pildymo metodą, atliktas EP kartografavimas ir vertinimas tyrimų teritorijoje. Remiantis Bendrąja tarptautine ekosisteminių paslaugų klasifikacija (Common International Classification of Ecosystem Services, CICES) tiriamojoje teritorijoje buvo identifikuotos 34 EP. Šis įvertinimas atskleidė, kad bendrasis EP potencialas kinta nuo žemo – žemės ūkio paskirties teritorijose iki vidutinio – natūraliose teritorijose, miškuose. Natūraliose teritorijose reguliavimo ir palaikymo bei kultūrinės EP dažnai identifikuojamos kartu. Tuo tarpu aukštas aprūpinimo EP potencialas būdingas žemės ūkio paskirties plotams, nutolusiems nuo užliejamų zonų. Prie didesnio bendrojo EP potencialo daugiausiai prisideda laukinių gyvūnų ir augalų buveinių teikimo, taip pat su pažinimu susijusių kultūrinių EP potencialas.
  • Veikla Nr.3 – Matematinis modeliavimas, kurios metu buvo sukalibruotas upės baseino modelis bei apjungtas su Kuršių marių hidrodinaminiu modeliu. Remiantis RCP4.5 ir RCP8.5 klimato kaitos prognozėmis atlikti modelių sistemos skaičiavimai parodė, kad artimoje ateityje šie pokyčiai atsispindės baseino ir Kuršių marių vandens cikle. Taip pat sudarytas Kuršių marių svarbiausių verslinių žuvų (karšio ir starkio) rūšių Bajeso tinklų modelis, į kurį įtraukta keletas žuvų gyvenimo ciklų, kuomet žuvys užima skirtingas buveines, o reikalavimai optimaliai ir toleruotinai aplinkai ir verslinės, ir mėgėjiškos žvejybos spaudimas yra skirtingi.
  • Veikla Nr.4 – Ateities ekosisteminių paslaugų prognozavimas. Veiklos metu buvo parengtos gairės tvariai EP plėtrai. Pateiktos seniūnijų teritorinių, žemės dangos, biologinės įvairovės, socioekonominių rodiklių faktų suvestinės. Aptariamas globalių ateities pokyčių kontekstas (demografiniai, ekonominiai rodikliai) pagal SSP scenarijus.

Publikuoti moksliniai straipsniai:


Duomenų bazės

Gairės:

Projekto komanda

dr. Hans Georg Umgiesser – projekto vadovas, el. paštas: georg.umgiesser@apc.ku.lt.
dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
dr. Jan Žukovskis
dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
dr. Jūratė Lesutienė
dr. Lina Marcinkevičiūtė
dr. Petras Zemlys
dr. Ali Ertürk
dr. Rasa Morkūnė
dr. Vytautas Pilipavičius
dr. Dariusz Gozdowski
dr. Jovita Mėžinė – projekto koordinavimas, el. paštas: jovita.mezine@apc.ku.lt
dr. Natalja Čerkasova
dr. Rasa Idzelytė
Edgaras Ivanauskas
Vaidotas Andrašūnas
Karolina Kaziukonytė
Daiva Urmonienė
Jolanta Vilkevičiūtė

Posted in Projektai

Related Posts