Menu Close

INRUMIN


Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vykdomas projektas „Rūšies mikroevoliucija ir integracija į vietines ekosistemas skirtingose invazijos stadijose (INRUMIN)“.

Biologinės invazijos – vienas iš pagrindinių veiksnių lemiančių aplinkos kaitą, kurio pasėkoje atsiranda tiek ekologiniai, tiek ir ekonominiai nuostoliai. Invazinių rūšių tyrimai svarbūs ne tik praktine prasme, sprendžiant jų plitimo prevencijos ar darom poveikio minimizavimo problematiką, bet ir plėtojant evoliucinės ekologijos žinias. Invazinės rūšys gali suteikti galimybę pažinti fundamentinius ekologinius ir mikroevoliucinius procesus, vykstančius vietinėse rūšyse invazijos metu. Tam pasiekti būtini viso proceso – rūšių plitimo, sėkmingo įsitvirtinimo ir integracijos į vietines ekosistemas, tyrimai. Šiems tyrimams atlikti Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų institute vykdomas projektas INRUMIN.

Projekto tikslas – ištirti kokie mikroevoliuciniai pokyčiai vyksta vietinėse ir invazinėje rūšyse vykstant pastarosios integracijai į vietines ekosistemas. Tikslui pasiekti iškelti du uždaviniai: 1. nustatyti plitimo kelius, potencialius dispersijos vektorius ir biologinius plėšrūnų vengimo mechanizmus; 2. ištirti vietinių plėšrūnų ir invazinės rūšies adaptacijas, užtikrinančias sėkmingą pastarosios integraciją į vietines ekosistemas. Projekto tyrimuose, kaip modelinė invazinė rūšis bus naudojama Naujazelandinė vijasraigė (P. antipodarum), kuri yra viena sparčiausiai plintančių invazinių rūšių pasaulyje, galinti keisti ištisos ekosistemos funkcionavimą.

Projekto vykdomo laikotarpis 2017 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.

Projekto vadovas – Jūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Prof. dr. Sergej Olenin
Projekto stažuotojas – dr. Rokas Butkus

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Posted in Projektai

Related Posts