Menu Close

Projektas/mokslinė išvyka: “Ecopath 35 years: making EBM operational”

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja Rasa Morkūnė dalyvavo konferencijoje “Ecopath 35 years: making EBM operational” ir pristatė stendinį pranešimą „Dynamic EwE model illustrates changes in a coastal food web of the Baltic Sea“. Taip pat ji buvo žodinio pranešimo „Potential impacts of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in coastal food webs in the Baltic Sea“ bendraautorė (pristatė R. Puntila-Dodd). Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mitybos tinklų modeliavimo ir Ecopath programos vystytojai, tokie kaip Bob Ulanowicz, Villy Christensen, Jeff Polovina ir daugelis kitų, kurių publikacijos remiasi visi mokslininkai, dirbantys šioje srityje. Iš viso renginyje dalyvavo 110 mokslininkai ir tyrėjai iš 25 pasaulio šalių.

Penkias dienas po konferencijos vyko įvairūs kursai pradedantiesiems ir pažengusiems. Projekto dalyvė dalyvavo šiuose kursuose:

  • Ecotracer: tracking persistent pollutants through the food web (Will Walters,
  • „Temporal-Spatial Framework (Jeroen Steenbeek),
  • „Incorporation of uncertainty in Ecopath, Ecosim and Ecospace“ (Villy Christensen),
  • „Socio-economic analysis based on the EwE value chain analysis“ (Santiago de la Puente, Villy Christensen).

Renginys buvo puiki proga suorganizuoti ir Ecopath konsorciumo susirinkimą, kurio narys nuo 2019 m. yra ir Klaipėdos universitetas. Projekto dalyvė atstovavo universitetą šiame susirinkime.

Ši išvyka buvo labai naudinga dirbant mitybinių tinklų modeliavimo srityje Lietuvos vidaus vandenyse ir jūroje. Dalyvė įgijo žinių apie tolimesnes konkretaus modelio galimybes ir pritaikymą; įgūdžiai ir žinios bus naudojami ruošiant publikacijas ir projektų paraiškas, vykdant projektus. Taip pat buvo proga susitikti su kolegomis iš kitų šalių ir aptarti kartu ruošiamas publikacijas bei bendradarbiavimo galimybes.


Konferencijos dalyviai susirinkę bendrai nuotraukai ir raketos SpaceX Falcon 9 CRS-19 paleidimo stebėjimui

IŠVYKOS INFORMACIJA

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0325) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
Projekto pavadinimas: Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ir kursuose “Ecopath 35 years: making EBM operational” (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0325)
Projekto trukmė, vieta: 2019 m. gruodžio 2 – 14 d., Fish and Wildlife Research Institute of the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission in cooperation with College of Marine Science, University of South Florida, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos.
Daugiau informacijos apie vykusį renginį:
Apie konferenciją ir kursus https://www.ecopath35.org/
Pranešimų santraukos https://www.ecopath35.org/program/abstract-book

Pristatyto stendinio pranešimo kodas

Posted in Projektai

Related Posts