Menu Close

Projektas: Vandens kokybės mikrobiologija

Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

Projekto pavadinimas:
Vandens kokybės mikrobiologija: kiekybinės PCR (qPCR) taikymas bakterijų rodančių specifinę taršą kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui

Projekto dalyvis: Marija Kataržytė

Projekto trukmė: 2019 rugsėjo 29 – lapkričio 22 d.

Projekto tikslas: naujų įrankių vystymas ir įsisavinimas, mikrobiologinės taršos nustatymo vandens ekosistemose bei įvertinant riziką žmonių sveikatai.

Pagrindiniai stažuotės uždaviniai:

  1. Susipažinimas su state of art (tyrimų metodais, tyrimų problematika) vienoje iš lyderiaujančių laboratorijų pasaulyje dirbančių mikrobiologinės taršos (šaltinių) atsekimo vandens ekosistemose srityje. Stažuotės metu numatoma praktinių užsiėmimų metu t.y. darbas laboratorijoje, in situ mėginių rinkimas ir aktyvių diskusijų Harwood universiteto (Arkansaso valtsija, JAV) darbo grupėje – įsisavinti naujausias tyrimo metodikas, susipažinti su aktualiausiomis tyrimo problemomis globaliu mąstu.
  2. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute Mokslinių veiklų, atliekamų, susijusių su mikrobiologinės taršos vertinimu pristatymas, bendrų tyrimo idėjų šioje srityje vystymas.

Projekto rezultatai, santrauka:
Vizito metu prof. V. J. Harwood laboratorijoje, Integruotos Biologijos departamente, Pietų Floridos universitete stažuotoja turėjo galimybę dalyvauti vandens mėginių rinkime, taip pat atliko darbus laboratorijoje. Stažuotės metu buvo dirbama su organizmų rodančių fekalinę taršą (E. coli, Enteroccoci) ir žmogui patogeniškų natūraliai jūros vandenyje esančių Vibrio vulnificus kultivavimu ir kiekybinių vertinimu ant selektyvinių mitybinių terpių. Taip pat stažuotės metu buvo dirbama su realaus laiko PGR tyrimų metodais, siekiant įvertinti skirtingų organizmų fekalinės taršos buvimą. Buvo dirbama su molekuliniais markeriais, rodančiais žmonių, paukščių ir šunų fekalinės taršos kiekius vandens mėginiuose.

Paruošti tyrimų metodai ir protokolai, kurie bus reikalingi atliekant tyrimus Jūros tyrimų instituto (KU) laboratorijoje, dirbant su turimais mėginiais surinktais Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, norint įvertinti žmogaus, paukščių, galvijų, kiaulių fekalinės taršos buvimą, jų kiekį vandens aplinkoje taikant molekulinius metodus – realaus laiko PGR (QPCR).

Stažuotės metu dalyvauta įvairiuose moksliniuose seminaruose apie: antibiotikams atsparių bakterijų nuotekų valymo įrenginiuose skirtingais valymo etapais vertinimą, Vibrio vulnificus genų ekspresijos tyrimus, fekalinės taršos vertinimą smėlyje taikant molekulinius metodus, Karenia brevis kiekio Meksikos įlankoje kiekybinį nustatymą genetiniais jutikliais, žmogaus parazito Schistosoma mansoni plitimo mechanizmo tyrimus vandens aplinkoje, bei žmogaus mikrobiotos vaidmenį gydant įvairias ligas.

Įgytos teorinės ir praktinės žinios bus pritaikytos tiek vykdant mokslinę veiklą Jūros tyrimų institute (KU), tiek perduodant žinias paskaitų ir laboratorinių darbų metu Biologijos ir jūros biotechnologijos bakalauro studentams.

Posted in Projektai

Related Posts